מומלץ לקרוא את התקנון בטרם תחילת הגלישה באתר.
תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר OSJobs


 1. האתר עושה שימוש בלשון זכר אך מובהר כי כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים בכפוף לאישור וקבלת התנאים הכלולים בתקנון.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמה כמשתמש רשום לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה לתנאים אלה.
 4. שירותי האתר ניתנים חינם, למעט חיוב בגין הודעות SMS הנשלחות למשתמש רשום של האתר במידה והפעיל את הסוכן החכם באתר. מובהר כי שירות ה- SMS ניתן רק לגולשים שיתנו הרשאה נפרדת להפעלת שירות זה.
 5. החברה מציעה את הצעות העבודה המפורטות באתר כפי שהתקבלו מלקוחותיה השונים ומשכך מובהר למען הסר כל ספק כי החברה אינה אחראית בשום דרך שהיא במישרין או בעקיפין לתוכן הצעות העבודה, לתנאי ההעסקה ולמהות העבודה. החברה לא תישא באחריות, חובות, נזק או אבדן שינבעו משימוש בתכני האתר. לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.
 6. הנהלת האתר ו/או החברה רשאים למנוע מגולשים שימוש באתר, אם באופן זמני ואם לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש.  
 7. מובהר כי אין לעשות באתר או באמצעותו שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 8. לתשומת ליבך כי הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הנרשם והוא אינו רשאי להעביר את הרשאת  השימוש באתר לאדם אחר או אחרים. אישור התקנון מהווה התחייבות למסור פרטים אישיים  מדויקים, הנדרשים  לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף של האתר עם המשתמש.
 9. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 10. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים פוגע בפרטיות הזולת, או בלתי חוקי.
 11. המשתמש באתר אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע שיקליד באתר.
 12. מובהר כי אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 13. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. מובהר כי הנהלת  האתר ו/או החברה רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו או מכל שיקול אחר ולמשתמש לא תהא כל טענה או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
 14. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים. לרבות סימני מסחר, עיצוב האתר, סימנים גרפים, תכנים והמידע המפורט באתר הינם בבעלות החברה וכל שימוש בהם אסור בתכלית האיסור.
 15. הנהלת האתר ו/או החברה אינה אחראית בשום דרך לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי אחר שיופיע באתר או יתגלה למשתמש תוך כדי השימוש באתר. האחריות לכל אחד מאלה תחול על המפרסמים בלבד ועל אחריותם.
 16. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים  אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.  
 17. מובהר למשתמש כי הנהלת האתר ו/או החברה רשאים לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות המשתמש באתר (כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) של מחשב המשמש את המשתמש וכדומה (מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים, ולשיפור השירות לגולשים) והחברה עושה שימוש בקבצי Cookie וטכנולוגיות אחרות כדי לעקוב אחר האינטראקציות של המשתמש עם האתרים והשירותים של האתר ו/או החברה וכדי להציע חוויה מותאמת אישית.
 18. הנהלת האתר ו/או החברה מקפידים על אבטחת השרתים, היישומים ומסדי הנתונים שלנו. הנהלת האתר ו/או החברה עושים שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים, לרבות תוכנות, סיסמאות ואמצעים פיזיים בכדי להגן על המידע המצוי ברשותנו ולמנוע ככל האפשר שימוש בלתי מורשה, ושלא למטרות שלשמן הוקם אתר זה. לתשומת לבך, גם בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות לא ניתן למנוע לחלוטין פריצה או שימוש לרעה במידע המצוי ברשת האינטרנט.
 19. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 20. מובהר לי כי התקנון עמד לרשותי וכי השימוש באתר וההרשמה לאתר מהווה הסכמה לאמור בתקנון. 

 #{title}

#{text}

x

#{title}

#{text}

#{title}

#{text}

סגירה

x
warning

#{title}

#{text}

#{title}

#{text}